Na cyklicznych warsztatach pt.,, Cztery pory roku-jesień” spotkali się uczniowie SPDP z wychowawcą  I.Małko, oraz uczestniczki  indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z nauczycielkami K. Dawidowską-Musiał, H.Warmuzek-Cybulską, M. Bolicką. Uczestnicy warsztatów wykonali pracę plastyczną techniką mieszaną (  wykorzystanie dla wykonania wytworu więcej niż jednej techniki plastycznej, np. farba plakatowa + materiał roślinny + masa solna itp).  Inaczej mówiąc  zastosowanie różnych technik plastycznych w jednej pracy.      
Rodzaj wykonywanych działań był  dostosowany   do wieku i możliwości uczestników warsztatów. Tak więc dla jednych była to praca z fakturą , wielozmysłowe poznawanie materiału roślinnego,  malowania metodą 10-ciu palcami (twórca metody Ruth Faison Shaw ), dla innych utrwalanie nowych technik plastycznych i ich stosowanie w praktyce ,obsługa pistoletu do kleju na gorąco, zapoznanie z przepisami BHP w trakcie posługiwania się sprzętem elektrycznym. Stosowanie różnych technik uatrakcyjnia zajęcia plastyczne, wzbogaca sposób plastycznej wypowiedzi uczniów,  pobudza inicjatywę twórczą, rozwija wyobraźnię, pomysłowość, zachęca  do podejmowania nowych działań.                                                                                                                                                                          Końcowy efekt pracy zaskoczył nawet samych twórców.