Są różne miejsca życia i różne drogi życia. Ciekawi tego, co jest w życiu
najważniejsze, przyglądamy mu się z wielu stron. Tym razem byliśmy
odwiedzić DOM PROWINCJALNY  ZGROMADZENIA SIÓSTR SZKOLNYCH
DE NOTRE DAME, który znajduje się na Małym Rynku w Opolu. Swoje
miejsce zamieszkania i służby pokazała nam s. Sara Zdep. W atmosferze
radości, ciszy i skupienia mogliśmy zobaczyć miejsca pracy sióstr: pralnię,
przedszkole, kuchnię, bursę dla dziewcząt. Zajrzeliśmy w miejsca
niedostępne dla postronnych osób takie jak jadalnia sióstr nazywana
refektarzem. W kaplicy klasztornej odmówiliśmy dziesiątkę różańca
za wszystkie mieszkające w tym domu zakonnym. Poznaliśmy życie,
w którym ważna jest służba człowiekowi i Bogu. Na koniec spotkania
z życiem klasztornym siostry przygotowały słodką niespodziankę i pyszną
klasztorną herbatkę.