W tym roku szkolnym uczniowie klas IIA PdP i IIIB PdP realizują cykl zajęć bibliotecznych w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu pod hasłem „Polska znana i nieznana”. Zajęcia w przededniu Święta 11 Listopada było poświęcone 100 Rocznicy odzyskania niepodległości. Rozmawialiśmy o wydarzeniach przybliżających nasz kraj do odzyskania niepodległości, poznaliśmy sylwetki wielkich Polaków. Prowadząca zajęcia Pani Monika bardzo ciekawie opowiadała nam różne ciekawostki o najważniejszych miastach i zabytkach naszego kraju. Naszym zadaniem było odszukanie i zaznaczenie ich na mapie Polski. Naprawdę to były bardzo ciekawe zajęcia.
Napisali: Kasia Biskup, Dominik Wilczek, Adam Bątkiewicz, Maciek Gamura.