08.10.2018r. w szkole przy ul. Książąt Opolskich 21 odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Barwy jesieni”. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie z głębszą niepełnosprawnością intelektualną ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W trakcie zajęć uczniowie rozpoznawali różne „dary” jesieni z których   w wykonywali plakaty. Każda klasa wykonała plakat tematyczny np. jeż, wiewiórka, jesienne drzewo. W nagrodę za udział w warsztatach obdarowana uczniów orzechami. Podziękowania dla wszystkich uczestników oraz ich opiekunów za wykonanie przepięknych prac, które można podziwiać na szkolnym korytarzu.