Grupa uczniów szkoły przysposabiającej do pracy wzięła udział w Konwencie Regionalnym  IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnością, które odbyło się w Sali Orła Białego  Urzędu Marszałkowskiego. Organizatorem kongresu była Fundacja „Aktywizacja”.  „Za niezależnym życiem” – to hasło przewodnie kongresu, a problemy poruszane podczas spotkania dotyczyły kompetencji młodych osób z niepełnosprawnościami oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy. Kongresowi towarzyszyły Targi Pracy, które wpisały się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Targi pracy pozwoliły przyjrzeć się sytuacji na rynku pracy oraz poznać oferty pracy.
Napisały: Katarzyna Biskup z klasy III B PdP oraz Marta Żymańczyk klasa ID SPdP