Uroczyste zakończenieroku szkolnego 2018-2019 

odbędzie się dnia 19 czerwca o godzinie 8.30 w szkole przy ulicy Książąt Opolskich 21 oraz Jana Bytnara "Rudego" 7