29.05.2019r. odbył się pokaz akcji ratowniczej oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. Organizatorem pokazu był p. Dariusz Polak, który zaprosił ratowników medycznych z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Jeden z ratowników przyjechał na motorze wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania rannych. Drugi z nich zaprezentował specjalistyczny samochód, który może dojechać w wiele niedostępnych miejsc ze względu na ukształtowanie terenu. Ratownicy i prowadzący prezentowali zgromadzonym uczniom jak należy udzielić pierwszej pomocy i
jak skorzystać ze sprzętu do tego potrzebnego. Na koniec spotkania koordynator ratownictwa medycznego obdarował wszystkich uczniów dużymi misiami maskotkami.