Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice uczniów,
informuję, że:
 
1. W sobotę 27 kwietnia br. w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu protest - strajk zostanie zawieszony.
2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 16/2018  z dnia 28.09.2018 r. ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu. Są to dni 29 i 30 kwietnia 2019 r. oraz 2 maja 2019 r..
Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia MEN z 5.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245). 
3. Uczniom, którzy nie mogą w tych dniach pozostać w domu, szkoła zapewnia zajęcia w świetlicy przy ul. Książąt Opolskich 21 w godzinach 7.00 do 16.00.
4. W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele oraz pomoce nauczyciela. Nie będzie sprawowana opieka pielęgniarek szkolnych. Szkoła nie będzie również wydawać obiadów.
5. Nie ma możliwości innej organizacji zajęć, gdyż ich zmian wymaga zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców, natomiast protest pracowników - strajk kończy się w sobotę 27.04.2019 r.
6. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za Waszą wyrozumiałość, cierpliwość oraz zapraszam na regularne zajęcia, zgodnie z planem lekcji, które rozpoczną się w poniedziałek 6 maja 2019 r.
 
 Marek Wróbel
 dyrektor ZSS w Opolu