Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice uczniów,

 

1. Informuję, że nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu na zebraniu w dniu 23 kwietnia br. postanowili kontynuować akcję protestacyjną - strajk.

2. W związku z licznymi Państwa telefonami w sprawie zapewnienia opieki nad Waszymi dziećmi informuję, że nadal nie jestem w stanie zapewnić w pełni bezpiecznych warunków nauki i pobytu wszystkim dzieciom uczęszczającym  do naszej szkoły.

3. Jednocześnie informuję,  że w dniach 24 - 25 - 26 kwietnia br. w godzinach od 7.30 do 16.00 szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których Rodzice wyczerpali możliwości organizacyjne w opiece nad dziećmi. Dotyczy to dzieci z każdym rodzajem niepełnosprawności, także uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

4. Ze względów organizacyjnych, zajęcia opiekuńcze będą się odbywać wyłącznie w budynku szkoły przy ul. Książąt Opolskich 21. Nadal nie będą wydawane obiady. Zwrot wpłaconych przez Państwa środków nastąpi w maju.

5. W trosce o pełne bezpieczeństwo Waszych dzieci zwracam się z ogromną prośbą, by tam, gdzie nadal istnieje możliwość opieki nad dzieckiem w domu, nie posyłać go do szkoły.

6. W przypadku dojścia do porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkową szkoła natychmiast wypełni swoje zobowiązania wobec naszych uczniów.

7. Przepraszam, za trwające już trzeci tydzień utrudnienia destabilizujące Państwa życie, niemniej nie mam wpływu na obecną sytuację a wiadomości, często sprzeczne, czerpię tak, jak Państwo wyłącznie z mediów. 

 

Marek Wróbel dyrektor ZSS w Opolu