Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice Uczniów, 
informuję, że:
 
1. Zgodnie z  stanem mojej wiedzy z piątku 12 kwietnia br. (godz. 15.30): 
W poniedziałek 15 kwietnia br. w naszej szkole będzie kontynuowany bezterminowy strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Informacja o trwającym strajku została wcześniej przekazana do Opolskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Opola. 
2. W strajku biorą udział wszyscy pracujący w szkole nauczyciele. 
3. W związku z udziałem w strajku wszystkich nauczycieli, nie jestem w stanie zapewnić bezpiecznych warunków do przeprowadzenia zajęć z udziałem Waszych dzieci a naszych uczniów.
4. Bardzo dziękuję Państwu za cały tydzień cierpliwości oraz proszę o wyrozumiałość w związku z trwającym nadal protestem, na który nie mam najmniejszego wpływu.
5. W przypadku zawieszenia lub odwołania strajku w naszej szkole, niezwłocznie przekażemy Państwu informację przez wychowawców klas oraz za pomocą strony internetowej szkoły.
 
Z poważaniem,
Marek Wróbel 
dyrektor ZSS w Opolu