Czas przedświąteczny jest dla wszystkich szczególnym okresem przygotowywań.
Każdego roku w naszej szkole doradca metodyczny MODN w Opolu wspólnie z nauczycielami i wychowawcami organizuje „Warsztaty Etnograficzne- pielęgnując śląskie tradycje”, których celem jest przybliżenie dawnych i współczesnych świątecznych zwyczajów i obyczajów Śląska Opolskiego. 
W tym roku w spotkaniu wielkanocnym w kwietniu uczestniczyli uczniowie klas VIII a, III A, NI, III B ze swoimi wychowawcami oraz zaproszeni nauczyciele.
Po oficjalnym powitaniu uczestników oraz zaproszonego gościa warsztaty rozpoczęły się  od prezentacji ciekawych pomocy dydaktycznych oraz wyznaczenia zadań i stanowisk pracy dla poszczególnych grup przez panią Izabelę i panią Wiktorię. 
Następnie pani Beatka- artystka ludowa ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział Opolski, opowiedziała o śląskich zwyczajach i obrzędach świątecznych, korzystając z bardzo ciekawych kolorowych tablic okolicznościowych. Omówiła tradycyjny śląski strój ludowy, którego nazewnictwo wzbudziło niezwykłe zainteresowanie wśród uczniów.
W części właściwej przystąpiliśmy do wykonywania ozdób świątecznych: 
1. wiosenno-wielkanocnych kompozycji na mchu - zamkniętych w plastikowym owalu 
( wg autorstwa pani Wiktorii), 
2. wiosennych jajek Fusion- złożonych z piór, brokatu, różnokolorowych puszystych kulek, małego kurczaka, przepiórczych jajek- zamkniętych w plastikowym owalu ( wg autorstwa pani Izabeli), 
3. jajek styropianowych oklejanych kolorową włóczką ( wg autorstwa pani Beatki), 
4.  jajek styropianowych na patyku posypanych brokatem na suszonym mchu 
( wg. autorstwa pana Przemka).
Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali  wiosenno- wielkanocne kompozycje z wielką starannością oklejali kolorową włóczką styropianowe owale, co nie było zbyt łatwe.
W części podsumowującej zrobiliśmy wspólne zdjęcia z jednoczesną prezentacją efektów pracy. Pani doradca metodyczny podziękowała wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i wytrwałość, złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz zaprosiła
do uczestnictwa w kolejnych świątecznych warsztatach etnograficznych.