foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

Grupa opolskich judoków w miniony weekend przebywała we włoskiej Ravennie na zaproszenie miejscowego klubu, gdzie wzięła udział w międzynarodowym mitingu integracyjnym z udziałem sportowców z Norwegii, Holandii, Bośni, Słowenii, Chorwacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, odbywającym się w ramach XVII edycji „Dni sportu jako integracji”. W imprezie z doskonałej strony spisali się judocy z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień trenują w klubie TS Gwardia Opole pod okiem trenera Lesława Licznara, szczególnie, że rywalizowali z bardziej doświadczonymi zawodnikami o wyższym stopniu wtajemniczenia, posiadającymi pasy w kolorach zielonym, niebieskim i brązowym. Każdy z nich stoczył po trzy lub cztery walki. Piotr Stelmach (kat. ne-waza 73 kg) i Krzysztof Wieczorek (kat. 90 kg) wygrali wszystkie pojedynki, dzięki czemu stanęli na najwyższym stopniu podium. Daniel Przybyła (kat.73 kg) jedną walkę przegrał, dwie kolejne wygrał przez ippon, ale z uwagi na zdobyte punkty także zajął pierwsze miejsce. Fabian Szymaniec (kat. +100 kg) w walce o złoty medal nie podołał jedynie doświadczonemu judoce ze Słowenii i musiał się zadowolić miejscem na drugim stopniu podium. Natomiast Dominik Wilczek (kat. 90 kg) uległ jedynie swojemu klubowemu koledze i w zawodach zajął drugie miejsce.

Szanowni Państwo,
 
Informuję iż z przyczyn technicznych nastąpiła awaria poczty mailowej.
 
Tymczasowym adresem mailowym jest Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Za niedogodności najmocniej przepraszamy.
Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice uczniów,
informuję, że:
 
1. W sobotę 27 kwietnia br. w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu protest - strajk zostanie zawieszony.
2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 16/2018  z dnia 28.09.2018 r. ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu. Są to dni 29 i 30 kwietnia 2019 r. oraz 2 maja 2019 r..
Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia MEN z 5.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245). 
3. Uczniom, którzy nie mogą w tych dniach pozostać w domu, szkoła zapewnia zajęcia w świetlicy przy ul. Książąt Opolskich 21 w godzinach 7.00 do 16.00.
4. W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele oraz pomoce nauczyciela. Nie będzie sprawowana opieka pielęgniarek szkolnych. Szkoła nie będzie również wydawać obiadów.
5. Nie ma możliwości innej organizacji zajęć, gdyż ich zmian wymaga zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców, natomiast protest pracowników - strajk kończy się w sobotę 27.04.2019 r.
6. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za Waszą wyrozumiałość, cierpliwość oraz zapraszam na regularne zajęcia, zgodnie z planem lekcji, które rozpoczną się w poniedziałek 6 maja 2019 r.
 
 Marek Wróbel
 dyrektor ZSS w Opolu

Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice uczniów,

 

1. Informuję, że nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu na zebraniu w dniu 23 kwietnia br. postanowili kontynuować akcję protestacyjną - strajk.

2. W związku z licznymi Państwa telefonami w sprawie zapewnienia opieki nad Waszymi dziećmi informuję, że nadal nie jestem w stanie zapewnić w pełni bezpiecznych warunków nauki i pobytu wszystkim dzieciom uczęszczającym  do naszej szkoły.

3. Jednocześnie informuję,  że w dniach 24 - 25 - 26 kwietnia br. w godzinach od 7.30 do 16.00 szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których Rodzice wyczerpali możliwości organizacyjne w opiece nad dziećmi. Dotyczy to dzieci z każdym rodzajem niepełnosprawności, także uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

4. Ze względów organizacyjnych, zajęcia opiekuńcze będą się odbywać wyłącznie w budynku szkoły przy ul. Książąt Opolskich 21. Nadal nie będą wydawane obiady. Zwrot wpłaconych przez Państwa środków nastąpi w maju.

5. W trosce o pełne bezpieczeństwo Waszych dzieci zwracam się z ogromną prośbą, by tam, gdzie nadal istnieje możliwość opieki nad dzieckiem w domu, nie posyłać go do szkoły.

6. W przypadku dojścia do porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkową szkoła natychmiast wypełni swoje zobowiązania wobec naszych uczniów.

7. Przepraszam, za trwające już trzeci tydzień utrudnienia destabilizujące Państwa życie, niemniej nie mam wpływu na obecną sytuację a wiadomości, często sprzeczne, czerpię tak, jak Państwo wyłącznie z mediów. 

 

Marek Wróbel dyrektor ZSS w Opolu

Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice Uczniów, 
 
Zgodnie z moim stanem wiedzy w czwartek 18 kwietnia br. (godz. 16.00) oraz w związku z  niepowodzeniem rozmów między stroną rządową a przedstawicielami nauczycieli: 
informuję, że:
Nadal  w naszej szkole trwa bezterminowy strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 
 
1. W strajku biorą udział wszyscy pracujący w szkole nauczyciele. 
2. W związku z udziałem w strajku wszystkich nauczycieli, nie jestem w stanie zapewnić bezpiecznych warunków do przeprowadzenia zajęć z udziałem Waszych dzieci a naszych uczniów.
3. W dniach 18 - 23 kwietnia br. przewidziana jest przerwa świąteczna dla uczniów. W związku z protestem nauczycieli, którzy w tych dniach również będą strajkowali, nie odbędą się zaplanowane we wrześniu dodatkowe zajęcia opiekuńcze dla uczniów.
 
Bardzo dziękuję Państwu za kolejny tydzień cierpliwości oraz proszę o wyrozumiałość w związku z trwającym nadal protestem, na który nie mam najmniejszego wpływu.
W przypadku zawieszenia lub odwołania strajku w naszej szkole, niezwłocznie przekażę Państwu informację przez wychowawców klas oraz za pomocą strony internetowej szkoły.
 
Z poważaniem,
Marek Wróbel 
dyrektor ZSS w Opolu
Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice Uczniów, 
informuję, że:
 
1. Zgodnie z moim stanem wiedzy w poniedziałek 15 kwietnia br. (godz. 17.30): 
Nadal  w naszej szkole trwa bezterminowy strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 
2. W strajku biorą udział wszyscy pracujący w szkole nauczyciele. 
3. W związku z udziałem w strajku wszystkich nauczycieli, nie jestem w stanie zapewnić bezpiecznych warunków do przeprowadzenia zajęć z udziałem Waszych dzieci a naszych uczniów.
4. W dniach 18 - 23 kwietnia br. przewidziana jest przerwa świąteczna dla uczniów. W związku z protestem nauczycieli, którzy w tych dniach również będą strajkowali, nie odbędą się zaplanowane we wrześniu dodatkowe zajęcia opiekuńcze dla uczniów.
5. W dniach 10 - 11 - 12 kwietnia br.  przeprowadzono  w naszej szkole egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy III A. 
6. W dniach 15 - 16 - 17 kwietnia br. odbywa się w naszej szkole egzamin ósmoklasisty dla uczniów klasy VIII a. 
7. Bardzo dziękuję Państwu za kolejny tydzień cierpliwości oraz proszę o wyrozumiałość w związku z trwającym nadal protestem, na który nie mam najmniejszego wpływu.
8. W przypadku zawieszenia lub odwołania strajku w naszej szkole, niezwłocznie przekażę Państwu informację przez wychowawców klas oraz za pomocą strony internetowej szkoły.
 
Z poważaniem,
Marek Wróbel 
dyrektor ZSS w Opolu
Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice Uczniów, 
informuję, że:
 
1. Zgodnie z  stanem mojej wiedzy z piątku 12 kwietnia br. (godz. 15.30): 
W poniedziałek 15 kwietnia br. w naszej szkole będzie kontynuowany bezterminowy strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Informacja o trwającym strajku została wcześniej przekazana do Opolskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Opola. 
2. W strajku biorą udział wszyscy pracujący w szkole nauczyciele. 
3. W związku z udziałem w strajku wszystkich nauczycieli, nie jestem w stanie zapewnić bezpiecznych warunków do przeprowadzenia zajęć z udziałem Waszych dzieci a naszych uczniów.
4. Bardzo dziękuję Państwu za cały tydzień cierpliwości oraz proszę o wyrozumiałość w związku z trwającym nadal protestem, na który nie mam najmniejszego wpływu.
5. W przypadku zawieszenia lub odwołania strajku w naszej szkole, niezwłocznie przekażemy Państwu informację przez wychowawców klas oraz za pomocą strony internetowej szkoły.
 
Z poważaniem,
Marek Wróbel 
dyrektor ZSS w Opolu
Czas przedświąteczny jest dla wszystkich szczególnym okresem przygotowywań.
Każdego roku w naszej szkole doradca metodyczny MODN w Opolu wspólnie z nauczycielami i wychowawcami organizuje „Warsztaty Etnograficzne- pielęgnując śląskie tradycje”, których celem jest przybliżenie dawnych i współczesnych świątecznych zwyczajów i obyczajów Śląska Opolskiego. 
W tym roku w spotkaniu wielkanocnym w kwietniu uczestniczyli uczniowie klas VIII a, III A, NI, III B ze swoimi wychowawcami oraz zaproszeni nauczyciele.
Po oficjalnym powitaniu uczestników oraz zaproszonego gościa warsztaty rozpoczęły się  od prezentacji ciekawych pomocy dydaktycznych oraz wyznaczenia zadań i stanowisk pracy dla poszczególnych grup przez panią Izabelę i panią Wiktorię. 
Następnie pani Beatka- artystka ludowa ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział Opolski, opowiedziała o śląskich zwyczajach i obrzędach świątecznych, korzystając z bardzo ciekawych kolorowych tablic okolicznościowych. Omówiła tradycyjny śląski strój ludowy, którego nazewnictwo wzbudziło niezwykłe zainteresowanie wśród uczniów.
W części właściwej przystąpiliśmy do wykonywania ozdób świątecznych: 
1. wiosenno-wielkanocnych kompozycji na mchu - zamkniętych w plastikowym owalu 
( wg autorstwa pani Wiktorii), 
2. wiosennych jajek Fusion- złożonych z piór, brokatu, różnokolorowych puszystych kulek, małego kurczaka, przepiórczych jajek- zamkniętych w plastikowym owalu ( wg autorstwa pani Izabeli), 
3. jajek styropianowych oklejanych kolorową włóczką ( wg autorstwa pani Beatki), 
4.  jajek styropianowych na patyku posypanych brokatem na suszonym mchu 
( wg. autorstwa pana Przemka).
Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali  wiosenno- wielkanocne kompozycje z wielką starannością oklejali kolorową włóczką styropianowe owale, co nie było zbyt łatwe.
W części podsumowującej zrobiliśmy wspólne zdjęcia z jednoczesną prezentacją efektów pracy. Pani doradca metodyczny podziękowała wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i wytrwałość, złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz zaprosiła
do uczestnictwa w kolejnych świątecznych warsztatach etnograficznych. 
Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice Uczniów, 
informuję, że:
 
1. Od poniedziałku 8 kwietnia br. w naszej szkole trwa zapowiadany wcześniej, bezterminowy strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Informacja o trwającym strajku została przekazana do Opolskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Opola. 
2. W strajku biorą udział wszyscy pracujący w szkole nauczyciele oraz niemal połowa pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSS w Opolu.
3. Bardzo dziękuję uczniom oraz rodzicom uczniów za cierpliwość oraz proszę o wyrozumiałość w związku z trwającym w szkole protestem.
4. W przypadku zawieszenia lub odwołania strajku w naszej szkole, niezwłocznie przekażemy Państwu informację przez wychowawców klas oraz za pomocą strony internetowej szkoły.
 
Z poważaniem,
Marek Wróbel 
dyrektor ZSS w Opolu
Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice Uczniów, 
informuję, że:
1. Dzisiaj 8 kwietnia br. w naszej szkole rozpoczął się, zapowiadany wcześniej, bezterminowy strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Informacja o rozpoczęciu strajku została przekazana do Opolskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Opola. 
2. Do strajku przystąpili wszyscy pracujący nauczyciele oraz niemal połowa pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSS w Opolu.
3. W związku z protestem pracowników nie odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, a strajkującym nauczycielom zostanie potrącona część wynagrodzenia za czas udziału w strajku.
4. Bardzo dziękuję uczniom oraz rodzicom uczniów za cierpliwość oraz proszę o wyrozumiałość w związku z trwającym w szkole protestem.
5. W przypadku zawieszenia lub odwołania strajku w naszej szkole, niezwłocznie przekażemy Państwu informację przez wychowawców klas oraz za pomocą strony internetowej szkoły.
 
Z poważaniem,
Marek Wróbel dyrektor ZSS w Opolu


Szanowni Państwo !!

 

W związku z zerwaniem rozmów  między stroną rządową a organizacjami związkowymi w dniu 8 kwietnia 2019 r. do odwołania

 

w Zespole Szkół Specjalnych rozpoczyna się strajk nauczycieli orz pracowników administracji i obsługi.

 

Za utrudnienia związane z zaistniałą sytuacją bardzo przepraszamy.

 

Wszelkie informacje o zmianie będą przekazywane przez stronę internetową szkoły.   

 

Kontakt

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Zespole Szkół Specjalnych jest Katarzyna Peca-Stefanowska

Adres e-mail awaryjny zssopole@gmail.com
 

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2019 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.