Klub powstał dzięki ciekawskim uczniom z klasy III C Szkoły Przysposabiającej do Pracy i skupia  miłośników wędrówek dalekich i bliskich. Możliwość zaprezentowania swoich podróżniczych doświadczeń to wyjątkowa okazja do uporządkowania  dokumentacji  z wycieczki – zdjęcia, pamiątki, by poźniej na forum szkoły wystąpić i przedstawić obszerną relację. Chętni mogą też opowiedzieć o swoich marzeniach i planach wyjazdowych. Spotkania odbywają się systematycznie i według ustalonego planu pod hasłami: „Poznajemy Świat” lub „Poznaj swój Kraj” .