Plan tygodniowy Szkoły Przysposabiającejdo Pracy 

 

Klasa IA - mgr Ilona Michałowicz

 

Klasa IB - mgr Marta Marczak 

 

Klasa IIA- mgr Beata Mikolaszek

 

Klasa IIB - mgr Honorata Cieplik-Dedyk

 

Klasa IIC - mgr Elżbieta Rupowska 

 

Klasa IID - mgr Ireneusz Małko 

 

Klasa IIE - mgr Radosław Rogoziński

 

Klasa IIF - mgr Hanna Włodarska -Szczepańska

 

Klasa IIIA - mgr Dorota Mazurkiewicz

 

Klasa IIIB - mgr Felicyta Krawczyk