foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa

I

 

Klasa

II

 

Klasa

III

 

Funkcjonowanie osobiste                         i społeczne

7

7

7

 

Wychowanie fizyczne

 

3

3

3

 

Przysposobienie do pracy

 

17

20

22

 

Razem:

27

30

32

Zajęcia rewalidacyjne

10

10

10

 

Zajęcia sportowe

 

2

2

2

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

2

2

2

 Religia/Etyka

2

2

2

 

 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej wynosiod 12 do 16godzin.

 

Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć.

 

Kontakt

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2018 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.