Jak zawsze po wakacjach spotkaliśmy się, aby wspólnie ustalić plan działań promujących zdrowie w nowym roku szkolnym.  Wrzesień, to od  25 lat pora na akcję „ Sprzątanie Świata”. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Akcja – segregacja”. Dlatego też uczestnicy spotkania przypomnieli zasady selekcji odpadów i sprawnie  umieścili śmieci w określonych pojemnikach.
Ustalono także, że  nadal zbierać będziemy nakrętki, baterie, miedziaki i elektrośmieci. W atmosferze zabawy przypomnieliśmy, co warunkuje  zdrowy styl życia. Cała społeczność odczytała Manifest  Zdrowia i  złożyła  przyrzeczenie. W roku szkolnym podejmujemy się realizować wszystkie zadania prozdrowotne pod hasłem: „Wspólna praca się opłaca – razem możemy więcej”!!!