foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

Szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

 

Klasa

I

 

Klasa

II

 

Klasa III

 

Klasa IV

 

Klasa

V

 

Klasa VI

Edukacja wczesnoszkolna

12

13

13

-

-

-

Język angielski

2

2

2

-

-

-

Wychowanie fizyczne

3

3

3

-

-

-

Edukacja muzyczna

1

1

1

-

-

-

Edukacja plastyczna

1

1

1

-

-

-

Zajęcia komputerowe

1

1

1

-

-

-

Język polski

-

-

-

5

5

6

Historia
i społeczeństwo

-

-

-

1

2

2

Język angielski

-

-

-

3

3

3

Matematyka

-

-

-

4

4

5

Przyroda

-

-

-

3

3

3

Muzyka

-

-

-

1

1

1

Plastyka

-

-

-

1

1

1

Zajęcia techniczne

-

-

-

1

1

1

Zajęcia komputerowe

-

-

-

1

1

1

Wychowanie fizyczne

-

-

-

4

4

4

Zajęcia z wychowawcą

-

-

-

1

1

1

Razem:

20

21

21

25

26

28

Religia

2

2

2

2

2

2

 

Wychowanie do życia w rodzinie     

-

-

-

-

0,5

0,5

Zajęcia rewalidacyjne

12

12

12

12

12

12

 

 

Szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

 

Klasa

I

 

Klasa II

 

Klasa III

 

Klasa IV

 

Klasa V

 

Klasa VI

Kształcenie zintegrowane

18

19

20

-

-

-

 

Funkcjonowanie

w środowisku

-

-

-

7

6

6

Muzyka z rytmiką

-

-

-

4

4

4

 

Plastyka

-

-

-

5

5

5

 

Technika

-

-

-

4

6

7

 

Wychowanie fizyczne

-

-

-

4

4

4

 

Razem:

18

19

20

24

25

26

Religia

2

2

2

2

2

2

 

Zajęcia rewalidacyjne

10

10

10

10

10

10

 

 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem klasy I–III szkoły podstawowej wynosi od 6 do 8 godzin.

 

Prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I–III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.

 

 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem klasy IV–VI szkoły podstawowej wynosi od 8 do 10 godzin.

 

Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć.

 

Kontakt

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2018 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.