W piątek 9 listopada 2018 roku w ZSS Opole przy ul. Książąt Opolskich odbył się uroczysty Apel z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zespół Artystyczny świetlicy szkolnej pięknie zaśpiewał pieśń ”Polska – mój kraj” oraz „Biały krzyż”. Zaprezentowali także pracę plastyczną w postaci mapy Polski nad którą pracowali w ciągu tygodnia. Mieliśmy także okazję zobaczyć chór nauczycieli z ZSS w Opolu, którzy zaprezentowali pieśń „Rozkwitały pąki białych róż”, za co otrzymali od uczniów wielkie brawa.