W ramach współpracy świetlicy szkolnej z Domem Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Opolu, 14 listopada wystąpił w naszej szkole chór „Złoty Liść”. W auli szkolnej przy  ul. Książąt Opolskich 21 zespół przedstawił nam słowno – muzyczny program patriotyczny, podczas którego usłyszeliśmy wiele pięknych pieśni legionowych i wojskowych. Na koncert przyszli uczniowie całej szkoły i chętnie włączali się do wspólnego śpiewu. Niedługo znowu się spotkamy podczas koncertu kolęd, na który serdecznie zapraszamy - 11wychowawcy świetlicy szkolnej.