W dniach 05-09.11.2018 r. w świetlicy przy ul. Jana Bytnara „Rudego”7 odbyło się szereg zajęć związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.  Uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się w realizację tematu tak bliskiego naszemu sercu: poznawali i utrwalali historię naszego kraju, wykonywali szereg zadań oraz prac plastycznych, które uświetniły wygląd naszej świetlicy.