foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

ZAPRASZAMY NA SMACZNE  OBIADY !
 
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu posiada własną stołówkę szkolną, mieszczącą się przy ul. Ks. Opolskich 21 i Jana Bytnara "Rudego" 7 w Opolu.
Koszt jednego posiłku dwudaniowego wynosi dla ucznia wynosi 6,00 zł: 
I danie 1,20
II danie 4,80
 
Koszt jednego posiłku dwudaniowego dla nauczyciela wynosi  9,00 zł:   
I danie – 1,80 zł,
II danie – 7,20 zł
 
Podstawą korzystania z posiłku jest abonament miesięczny. Przy zakupie abonamentu można wyłączyć określone dni lub wybrać jedno z dań.
Opłaty za dany miesiąc żywieniowy są przyjmowane w miesiącu poprzedzającym miesiąc żywieniowy, wyjątek stanowi styczeń za który wpłaty dokonujemy w pierwszym tygodniu nowego roku.
 
Wpłaty dokonywać należy przelewem na konto szkoły:
Bank Millennium
Konto bankowe:   94 11 60 2202 0000 0002 1551 6719
Z dopiskiem: opłata za cały obiad, I danie lub II danie, należy podać imię i nazwisko dziecka.
 
Termin płatności i wysokość opłat są podane na tablicy ogłoszeń.
Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać bezpośrednio intendentowi pod numer: 505 135 822 lub za pomocą SMS (proszę napisać imię i nazwisko dziecka)
Gdy w danym dniu  zostanie zgłoszona nieobecność dziecka,  to odliczenie za obiady skutkuje od następnego dnia. Uczniowie zwrot w formie odliczeń uzyskują w przyszłym miesiącu. Jeżeli jest to miesiąc kończący miesiąc żywieniowy, szkoła zwraca nadpłatę. 
Osoby korzystające z dotacji Ośrodka Pomocy Rodzinie proszone są o załatwianie formalności związanych z zakwalifikowaniem dziecka na żywienie.

 

Kontakt

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Zespole Szkół Specjalnych jest Katarzyna Peca-Stefanowska

Adres e-mail awaryjny zssopole@gmail.com
 

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2019 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.