Agnieszka Weis - przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Grażyna Dolińska - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
Pani Beata Ćwiertnia - członek Rady Rodziców
Pani Beata Wiechuła- Napiórkowska - skarbnik
 
 
Konto Rady Rodziców
 
 19 1320 1999 2342 1538 2000 0001