foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

Szkolny program czytelniczy pt. „Mądra szkoła czyta dzieciom”

 

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła podjęła się realizacji programu czytelniczego realizowanego w ramach społecznej kampanii Fundacji ABCXXI pt. „Cała Polska czyta dzieciom” .

Przed przestąpieniem do realizacji programu określone zostały cele projektu oraz szczegółowe działania pozwalające w pełni je zrealizować.

 

CEL  GŁÓWNY PROGRAMU :

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH  WŚRÓD UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY.

 

Założeniem programu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1.   zachęcanie uczniów do sięgania po teksty literatury pięknej i książki popularnonaukowe,
  2.   rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,
  3.   przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
  4.   doskonalenie umiejętności językowych,
  5.   doskonalenie rozumienia czytanych tekstów,
  6.   wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
  7.   wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości,
  8.   uczenie wartości moralnych takich jak: uczciwość, sprawiedliwość, szacunek, miłość, odpowiedzialność, życzliwość,
  9.   uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania oraz słuchania w procesie edukacji i w życiu dziecka.

 

Harmonogram działań i wydarzeń czytelniczych w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin

Wydarzenie

Osoba odpowiedzialna

 

Październik 2017

 „Poezja Wandy Chotomskiej

Inauguracja programu czytelniczego 

E. Wróbel

S. Polok-Klimek

 

Listopad 2017

„ O tych, którzy odeszli”

Spotkanie z poezją  J. Twardowskiego 

G. Malina

E. Wróbel

 

Listopad 2017

 „Wolna Polska w poezji”

Święto niepodległości w naszej szkole

D. Sokołowska

E. Wróbel

 

Luty 2018

 „Ulubione bajkinaszych Babć
i Dziadków”

Dzień Babci, Dzień Dziadka

S. Polok-Klimek

Kwiecień 2018

„Święto książki”

M. Bilik

B. Tileczek

 

Kwiecień 2017

„Słowem malowane”

IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski

 

J. Uchacz

B. Mikolaszek

H. Cieplik-Dedyk

M. Szwedowski

 

Maj 2018

 „Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem”

„Rozumiem to, co słyszę. Słyszę to, co rozumiem”

I Wojewódzki Konkurs Czytania
i Słuchania ze Zrozumieniem

 

S. Polok-Klimek

E. Wróbel

Czerwiec 2018

Rodzice dzieciom”

Święto Rodzin w naszej szkole

A. Gabryś

 I.  Zima

S. Polok-Klimek

 

Czerwiec 2018

„Nauczyciele uczniom”– podsumowanie całorocznych działań czytelniczych

E. Wróbel

S. Polok-Klimek

B. Tileczek

 

 

Cykliczne działania promujące czytelnictwo w naszej szkole

 

Klasa, szkoła

 

Działania

Czas trwania

Osoba odpowiedzialna

 

ZRW – osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Bajki – pomagajki”

dwa razy
w miesiącu

M. Maksymowicz

Szkoła Podstawowa

 

„Baw się i ucz”– zajęcia czytelnicze w szkolnej świetlicy

dwa razy
w miesiącu

G. Wojciechowska

Szkoła Podstawowa

Publiczne Gimnazjum

„Dobre maniery czyli
savoir-vivre dla dzieci”

wg Grzegorza Kasdepki

raz w miesiącu

S. Polok-Klimek

M. Skołd

Publiczne Gimnazjum

kl. II C

kl. II D

„Jak pomóc w oswojeniu emocji?”- spotkania z bajką terapeutyczną

raz w miesiącu

J. Uchacz

M. Szwedowski

Publiczne Gimnazjum

kl. III E

„Wielcy polscy pisarze literatury młodzieżowej”– Edmund Niziurski

raz w miesiącu

E. Rupowska

Szkoła Podstawowa

kl. I a

kl. II b

kl. V b

„Spotkania z książką dla najmłodszych”

raz w miesiącu

A. Reczyńska

B. Tileczek

M. Topolnicka

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Dzieci filozofują”

„ To jest naprawdę ciekawe

raz w miesiącu

B. Ślemp

 

 

Kontakt

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Zespole Szkół Specjalnych jest Katarzyna Peca-Stefanowska

Adres e-mail awaryjny zssopole@gmail.com
 

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2019 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.