Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Data

Rodzaj i tematyka spotkań

1.

9.09.2019

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Zapoznanie z planem pracy szkoły na rok 2019/2020, propozycje dodatkowych dni wolnych, ubezpieczenie; sprawy organizacyjne, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich
i ul. J. Bytnara „Rudego”.

 

2.

23.09.2019

Zebranie nowo wybranych przedstawicieli rad oddziałowych z Prezydium Rady Rodziców. Uzupełnienie składu Prezydium Rady Rodziców. Spotkanie z kierownictwem szkoły, przedstawienie: planu pracy szkoły, programu wychowawczo – profilaktycznego, planu finansowego na rok 2020; dodatkowych dni wolnych - ul. J. Bytnara „Rudego” 7.

 

3.

28.10.2019

Zebranie wychowawców klas z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

 

4*

 

7.01.2020

(wtorek)

 

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich

*Dotyczy rodziców uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

5.

27.01.2020

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów  zet, godz. 16.00
ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

 

6.

30.03.2020

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”. W klasie VIII a SP organizacja sprawdzianu po ósmej klasie.

 

7.

25.05.2020

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania. Godzina 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

 

8.

15.06.2020

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

 

 

1. Zmianę terminu oraz godziny spotkania ustalają wspólnie wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami uczniów. 

2. Wnioski i uwagi rodziców z spotkań są przekazywane mailowo kierownictwu szkoły.

3. Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów ustalane są indywidualnie.

4. Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów nie mogą być prowadzone w czasie zajęć nauczyciela z  uczniami.

5. Konsultacje telefoniczne z nauczycielami można realizować w godzinach pracy szkoły od 7.30 do  16.30 od poniedziałku do piątku.