foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o  potrzebie kształcenia specjalnego,

- świadectwo ukończenia szkoły programowo niższej,

- dla uczniów spoza Opola zgoda Prezydenta Miasta Opola,

- jedno zdjęcie.

 

Terminy spotkań z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu

w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Data

Rodzaj i tematyka spotkań

1.

10.09.2018

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Zapoznanie z planem pracy szkoły na rok 2018/2019, propozycje dodatkowych dni wolnych, ubezpieczenie; sprawy organizacyjne, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

2.

17.09.2018

Zebranie nowo wybranych przedstawicieli rad oddziałowych z Prezydium Rady Rodziców. Uzupełnienie składu Prezydium Rady Rodziców. Spotkanie z dyrekcją szkoły, przedstawienie: planu pracy szkoły, programu wychowawczo – profilaktycznego, planu finansowego na rok 2019; dodatkowych dni wolnych - ul. Bytnara Rudego 7.

3.

22.10.2018

Zebranie wychowawców klas z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

4.

19.11.2018

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

5.

 

17.12.2018

 

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich

*Dotyczy rodziców uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

 

6.

21.01.2019

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

7.

25.03.2019

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

8.

01.04.2019

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego. W klasie VIII SP a i III A PG organizacja egzaminu.

9.

20.05.2019

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich

*Dotyczy rodziców uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

 

10.

03.06.2019

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

 

 

Kontakt

Adres e-mail: 
zssopole@gmail.com
 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Zespole Szkół Specjalnych jest Katarzyna Peca-Stefanowska

Adres e-mail zssopole@gmail.com
:

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2019 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.