foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o  potrzebie kształcenia specjalnego,

- świadectwo ukończenia szkoły programowo niższej,

- dla uczniów spoza Opola zgoda Prezydenta Miasta Opola,

- jedno zdjęcie.

 

Terminy spotkań z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu

w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Data

Rodzaj i tematyka spotkań

1.

11.09.2017

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Zapoznanie z planem pracy szkoły na rok 2016/2017, propozycje dodatkowych dni wolnych, ubezpieczenie; sprawy organizacyjne, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich
i ul. Bytnara Rudego.

 

2.

18.09.2017

Zebranie nowo wybranych przedstawicieli rad oddziałowych z Prezydium Rady Rodziców. Uzupełnienie składu Prezydium Rady Rodziców. Spotkanie z dyrekcją szkoły, przedstawienie: planu pracy szkoły, programu wychowawczo – profilaktycznego, planu finansowego na rok 2018; dodatkowych dni wolnych - ul. Bytnara Rudego 7.

 

3.

23.10.2017

Zebranie wychowawców klas z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

 

4.

20.11.2017

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

 

5*

 

18.12.2017

 

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich

*Dotyczy rodziców uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

 

5.

08.01.2018

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

 

6.

12.03.2018

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

 

7.

09.04.2018

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego. W klasie III A gimnazjum - organizacja egzaminu.

 

8*

21.05.2018

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich

*Dotyczy rodziców uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

 

8.

04.06.2018

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Przedstawienie informacji o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. Bytnara Rudego.

 

 

 

Kontakt

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2018 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.