BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr Monika Skołd

W księgozbiorze biblioteki szkolnej znajdują się pozycje przeznaczone  dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy oraz dla kadry pedagogicznej.

Oprócz książek w bibliotece dostępne są też pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, filmy    i audiobooki. Zasoby biblioteki są systematycznie wzbogacane o nowe pozycje.

Nauczyciel-bibliotekarz, oprócz codziennych prac związanych z udostępnianiem, konserwacją, wzbogacaniem zbiorów, koordynuje realizację programów rządowych „Książki naszych marzeń”, „Wyprawka szkolna 2016/17”, „Dotacja celowa 2016/17”.

W ramach pracy pedagogicznej prowadzone są zajęcia biblioteczne o charakterze czytelniczym, edukacyjnym i informacyjnym.

W Plan Pracy Biblioteki wpisane są nie tylko imprezy czytelnicze takie jak Dzień Braci Grimm, Dzień Andersena czy Dzień książki. Biblioteka włącza się również w pomoc przy organizacji Tygodnia Wolontariatu i Turnieju Wiedzy o BRD.