II B PdP (51 : 51)
Data publikacji: 31.10.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
1. 8.00- 8.45
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Felicyta Krawczyk
13 IIb
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Felicyta Krawczyk
13 IIb
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Felicyta Krawczyk
13 IIb
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Felicyta Krawczyk
13 IIb
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Felicyta Krawczyk
13 IIb
2.
2. 8.45- 9.30
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
z. rozw. komunikowanie się
Felicyta Krawczyk
13 IIb
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Felicyta Krawczyk
13 IIb
3.
3. 9.45- 10.30
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
z. rozw. komunikowanie się
Felicyta Krawczyk
13 IIb
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
pdp ESz
Ewa Szatyńska
13 IIb
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
4.
4. 10.30- 11.15
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
z. rew1 4x45
Felicyta Krawczyk
13 IIb
z. rew2 2 x 45
Ewa Szatyńska
21
pdp ESz
Ewa Szatyńska
13 IIb
g. dyr.
Agata Rajca
13 IIb
5.
5. 11.15- 12.00
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
z. rew1 4x45
Felicyta Krawczyk
13 IIb
z. rew2 2 x 45
Ewa Szatyńska
21
z. rew 2 4x45
Krzysztof Goplański
22A
pdp ESz
Ewa Szatyńska
13 IIb
z. rew 2 4x45
Krzysztof Goplański
z.rew2 30'
Ewa Szatyńska
13 IIb
6.
6. 12.15- 13.00
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
pdp FK
Felicyta Krawczyk
13 IIb
z. kształt. kreatywność
Ewa Szatyńska
21
pdp ESz
Ewa Szatyńska
13 IIb
z. rew 2 4x45
Krzysztof Goplański
13 IIb
z.rew1 30'
Grazyna Popiołek
36
7.
7. 13.00- 13.45
z. rew1 4x45
Felicyta Krawczyk
13 IIb
z. rew 2 4x45
Krzysztof Goplański
12
z. rew1 2 x 45
Grazyna Popiołek
36
WFdk
Dawid Kamalski
s.gim
z. kształt. kreatywność
Ewa Szatyńska
21
religia
Ada Wałowska
13 IIb
pdp MM
Marta Marczak
SI
8.
8. 13.45- 14.30
z. rew1 4x45
Felicyta Krawczyk
13 IIb
z. rew1 2 x 45
Grazyna Popiołek
36
WFdk
Dawid Kamalski
s.gim
z. kształt. kreatywność
Ewa Szatyńska
21
religia
Ada Wałowska
13 IIb
pdp MM
Marta Marczak
SI
9.
9. 14.30- 15.15
WFdk
Dawid Kamalski
s.gim
  z. kształt. kreatywność
Ewa Szatyńska
12
  pdp MM
Marta Marczak
SI