II A pdp (49 : 49)
Data publikacji: 2018-11-07

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
funkcj. os. i sp.
D. Mazurkiewicz
29
zj. rozw. kom.
E. Kowol
29
przysp. do pr.1
R. Rogoziński
29
przysp. do pr.2
I. Michałowicz
29
zj. rozw. kom.
E. Kowol
29
2.
8.45-9.30
przysp. do pr.
D. Mazurkiewicz
29
przysp. do pr.3
E. Kowol
29
przysp. do pr.1
R. Rogoziński
29
przysp. do pr.2
I. Michałowicz
29
z. rozw. kreat.
E. Kowol
29
3.
9.45-10.30
przysp. do pr.
D. Mazurkiewicz
29
przysp. do pr.2
I. Michałowicz
29
religia
A. Kupińska
29
przysp. do pr.1
R. Rogoziński
29
z. rozw. kreat.
E. Kowol
29
4.
10.30-11.15
przysp. do pr.
D. Mazurkiewicz
29
przysp. do pr.2
I. Michałowicz
29
funkcj. os. i sp.
D. Mazurkiewicz
29
przysp. do pr.1
R. Rogoziński
29
przysp. do pr.3
E. Kowol
29
5.
11.15-12.00
przysp. do pr.
D. Mazurkiewicz
29
z. rewalid.
D. Mazurkiewicz
29
z. rewalid.1
E. Rześniowiecka
103
funkcj. os. i sp.
D. Mazurkiewicz
29
religia
A. Kupińska
56
przysp. do pr.
D. Mazurkiewicz
29
6.
12.00-12.45
przysp. do pr.
D. Mazurkiewicz
29
przysp. do pr.
D. Mazurkiewicz
29
z. rewalid.1
E. Rześniowiecka
103
z. rewalid.
D. Mazurkiewicz
29
z. rewalid.
D. Mazurkiewicz
29
z. rewalid.2
I. Kownacka
29a
z. rewalid.2
I. Kownacka
29a
z. rewalid.
D. Mazurkiewicz
29
7.
13.00-13.45
z. rewalid.
D. Mazurkiewicz
29
z. rewalid.2
I. Kownacka
27
funkcj. os. i sp.
D. Mazurkiewicz
29
wych. fiz.
B. Rogóż-Bogucka
sala2
przysp. do pr.
D. Mazurkiewicz
28a
funkcj. os. i sp.
D. Mazurkiewicz
29
8.
13.45-14.30
z. rewalid.
D. Mazurkiewicz
29
z. rewalid.2
I. Kownacka
27
godz. dyr.
D. Mazurkiewicz
29
wych. fiz.
B. Rogóż-Bogucka
sala1
funkcj. os. i sp.
D. Mazurkiewicz
28a
z. rozw. kreat.
E. Kowol
29
9.
14.30-15.15
z. rozw. kreat.
E. Kowol
27
przysp. do pr.1
R. Rogoziński
29
  wych. fiz.
B. Rogóż-Bogucka
sala