I B pdp (48 : 48)
Data publikacji: 2018-11-07

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
przysp. do pr.
H. Cieplik-Dedyk
38
przysp. do pr.2
E. Rześniowiecka
świet.
przysp. do pr.
H. Cieplik-Dedyk
38
funkcj. os. i sp.
H. Cieplik-Dedyk
38
funkcj. os. i sp.
H. Cieplik-Dedyk
38
2.
8.45-9.30
przysp. do pr.
H. Cieplik-Dedyk
38
wych. fiz.
B. Rogóż-Bogucka
sala
przysp. do pr.
H. Cieplik-Dedyk
38
zj. rozw. kom.
H. Cieplik-Dedyk
38
funkcj. os. i sp.
H. Cieplik-Dedyk
38
3.
9.45-10.30
przysp. do pr.
H. Cieplik-Dedyk
38
religia
A. Kupińska
38
przysp. do pr.
H. Cieplik-Dedyk
38
zj. rozw. kom.
H. Cieplik-Dedyk
38
przysp. do pr.
H. Cieplik-Dedyk
38
4.
10.30-11.15
przysp. do pr.
H. Cieplik-Dedyk
38
godz. dyr.
H. Cieplik-Dedyk
38
z. rozw. kreat.
H. Cieplik-Dedyk
38
z. rewalid.2
L. Napieraj
36
z. rewalid.3
H. Cieplik-Dedyk
38
przysp. do pr.2
E. Rześniowiecka
38
5.
11.15-12.00
funkcj. os. i sp.
H. Cieplik-Dedyk
38
funkcj. os. i sp.
H. Cieplik-Dedyk
38
z. rozw. kreat.
H. Cieplik-Dedyk
38
przysp. do pr.
H. Cieplik-Dedyk
38
religia
A. Kupińska
38
6.
12.00-12.45
funkcj. os. i sp.
H. Cieplik-Dedyk
38
z. rewalid.1
A. Wyszyńska
gk1
z. rewalid.3
H. Cieplik-Dedyk
38
z. rewalid.
E. Kowol
38a
z. rozw. kreat.
H. Cieplik-Dedyk
38
przysp. do pr.
H. Cieplik-Dedyk
38
przysp. do pr.2
E. Rześniowiecka
38
7.
13.00-13.45
wych. fiz.
B. Rogóż-Bogucka
sala
przysp. do pr.3
B. Tileczek
38
z. rozw. kreat.
H. Cieplik-Dedyk
38
przysp. do pr.3
B. Tileczek
38
przysp. do pr.1
M. Szwedowski
38
8.
13.45-14.30
z. rewalid.
E. Kowol
38
z. rewalid.1
A. Wyszyńska
gk
z. rewalid.3
H. Cieplik-Dedyk
39
przysp. do pr.3
B. Tileczek
38
z. rewalid.2
L. Napieraj
36
z. rewalid.3
H. Cieplik-Dedyk
38
wych. fiz.
B. Rogóż-Bogucka
sala
przysp. do pr.1
M. Szwedowski
38
9.
14.30-15.15
    z. rewalid.2
L. Napieraj
36
z. rewalid.2
L. Napieraj
36