I A pdp (48 : 48)
Data publikacji: 2018-11-07

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
przysp. do pr.
B. Mikolaszek
38a
przysp. do pr.2
E. Kaflowska
111
funkcj. os. i sp.
B. Mikolaszek
111
z. rozw. kreat.
E. Rupowska
111
wych. fiz.
B. Rogóż-Bogucka
sala1
2.
8.45-9.30
przysp. do pr.
B. Mikolaszek
38a
przysp. do pr.2
E. Kaflowska
111
funkcj. os. i sp.
B. Mikolaszek
111
z. rozw. kreat.
E. Rupowska
111
wych. fiz.
B. Rogóż-Bogucka
sala1
3.
9.45-10.30
przysp. do pr.
B. Mikolaszek
38a
zj. rozw. kom.
B. Mikolaszek
111
godz. dyr.
B. Mikolaszek
111
religia
A. Kupińska
111
przysp. do pr.1
M. Falecka
111
4.
10.30-11.15
przysp. do pr.
B. Mikolaszek
38a
funkcj. os. i sp.
B. Mikolaszek
111
religia
A. Kupińska
111
funkcj. os. i sp.
B. Mikolaszek
111
przysp. do pr.1
M. Falecka
111
5.
11.15-12.00
przysp. do pr.
B. Mikolaszek
111
funkcj. os. i sp.
B. Mikolaszek
111
przysp. do pr.2
E. Kaflowska
111
przysp. do pr.
B. Mikolaszek
111
z. rewalid.
B. Mikolaszek
111
z. rewalid.2
A. Wyszyńska
gk1
z. rewalid.3
E. Kowol
55
6.
12.00-12.45
przysp. do pr.
B. Mikolaszek
111
przysp. do pr.1
M. Falecka
111
przysp. do pr.2
E. Kaflowska
111
przysp. do pr.
B. Mikolaszek
111
funkcj. os. i sp.
B. Mikolaszek
111
7.
13.00-13.45
z. rewalid.2
A. Wyszyńska
gk
z. rewalid.3
E. Kowol
111
z. rewalid.
B. Mikolaszek
40
przysp. do pr.1
M. Falecka
111
z. rewalid.1
J. Bryk-Kowalska
111
z. rewalid.3
E. Kowol
55
przysp. do pr.
B. Mikolaszek
111
zj. rozw. kom.
B. Mikolaszek
111
8.
13.45-14.30
wych. fiz.
B. Rogóż-Bogucka
sala
z. rozw. kreat.
E. Rupowska
111
z. rewalid.1
J. Bryk-Kowalska
111
z. rewalid.2
A. Wyszyńska
gk
przysp. do pr.
B. Mikolaszek
111
 
9.
14.30-15.15
  z. rozw. kreat.
E. Rupowska
27
z. rewalid.2
A. Wyszyńska
gk
z. rewalid.3
E. Kowol
55