8 c
Data publikacji: 2015-08-20

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
1. 8.00- 8.45
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Tomasz Polok
10 II bud
z. rozw. kreatywność
Paweł Szepielak
z. rew1 4x45
Tomasz Polok
z. rew1 2 x 45
Joanna Czerska- Kuryłowicz
z. rozw. komunikowanie się
Joanna Czerska- Kuryłowicz
g. dyr.
Katarzyna Janowska
2.
2. 8.45- 9.30
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Tomasz Polok
10 II bud
z. rozw. kreatywność
Tomasz Polok
10 II bud
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Tomasz Polok
z. rozw. komunikowanie się
Joanna Czerska- Kuryłowicz
WF
Agata Rajca
3.
3. 9.45- 10.30
z. rozw. kreatywność
Tomasz Polok
10 II bud
z. rozw. kreatywność
Tomasz Polok
10 II bud
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Tomasz Polok
z. rew1 2 x 45
Joanna Czerska- Kuryłowicz
z. rew 2 4x45
Paweł Szepielak
WF
Agata Rajca
4.
4. 10.30- 11.15
z. rozw. kreatywność
Tomasz Polok
10 II bud
z. rew1 4x45
Tomasz Polok
z. rew 2 4x45
Paweł Szepielak
10 II bud
z. rozw. kreatywność
Tomasz Polok
z. rozw. kreatywność
Tomasz Polok
z. rew2 2 x 45
Grażyna Malina
z.rew1 30'
Joanna Czerska- Kuryłowicz
z. rew1 4x45
Tomasz Polok
5.
5. 11.15- 12.00
z. rozw. kreatywność
Paweł Szepielak
z. rew1 4x45
Tomasz Polok
z. rew2 2 x 45
Grażyna Malina
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Tomasz Polok
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Tomasz Polok
z. rew 2 4x45
Paweł Szepielak
z.rew2 30'
Grażyna Malina
6.
6. 12.15- 13.00
z. rozw. kreatywność
Paweł Szepielak
WF
Agata Rajca
10 II bud
z. rozw. kreatywność
Paweł Szepielak
religia
Łucja Baron-Świerc
z. rozw. kreatywność
Paweł Szepielak
7.
7. 13.00- 13.45
z. rozw. kreatywność
Paweł Szepielak
WF
Agata Rajca
10 II bud
z. rozw. kreatywność
Paweł Szepielak
funkcjonowanie osobiste i społeczne
Tomasz Polok
z. rew 2 4x45
Paweł Szepielak
8.
8. 13.45- 14.30
    z. rozw. kreatywność
Paweł Szepielak
   
9.
9. 14.30- 15.15
         
Poniżej tabeli ...