I b (35 : 35)
Data publikacji: 2018-11-07

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
funkcj. os. i sp.
E. Linkiewicz
55
zj. rozw. kom.
E. Linkiewicz
55
funkcj. os. i sp.
E. Linkiewicz
55
z. rozw. kreat.
E. Linkiewicz
55
religia
A. Wałowska
55
2.
8.45-9.30
wych. fiz.
E. Linkiewicz
sala1
funkcj. os. i sp.
E. Linkiewicz
55
z. rozw. kreat.
E. Linkiewicz
55
z. rozw. kreat.
E. Linkiewicz
55
religia
A. Wałowska
55
3.
9.45-10.30
z. rozw. kreat.
E. Linkiewicz
55
z. rozw. kreat.
E. Linkiewicz
55
z. rewalid.1
M. Gajda
gk
z. rewalid.
M. Janik-Jankowska
103
z. rozw. kreat.
E. Linkiewicz
55
funkcj. os. i sp.
E. Linkiewicz
55
4.
10.30-11.15
z. rozw. kreat.
E. Linkiewicz
55
godz. dyr.
E. Linkiewicz
55
z. rewalid.
M. Janik-Jankowska
103
z. rewalid.2
A. Seroczyńska
55
z. rewalid.1
M. Gajda
gk2
z. rozw. kreat.
E. Linkiewicz
55
wych. fiz.
E. Linkiewicz
sala
5.
11.15-12.00
z. rewalid.
M. Janik-Jankowska
103
z. rewalid.2
A. Seroczyńska
55
wych. fiz.
E. Linkiewicz
sala
z. rewalid.
M. Janik-Jankowska
103
z. rewalid.2
A. Seroczyńska
55
z. rozw. kreat.
E. Linkiewicz
55
z. rewalid.1
M. Gajda
gk
6.
12.00-12.45
  z. rozw. kreat.
E. Linkiewicz
55
  zj. rozw. kom.
E. Linkiewicz
55
z. rewalid.
M. Janik-Jankowska
55
7.
13.00-13.45
  z. rewalid.1
M. Gajda
gk
  z. rewalid.2
A. Seroczyńska
55
 
8.
13.45-14.30
koło sportowe
SP
J. Bek
       
9.
14.30-15.15
koło teatralne
SPdP
H. Cieplik-Dedyk 38
    koło ekologiczne
SPdP
M. Księżarczyk 44